Toegankelijkheid (accessibility) van nieuwsbrieven

Toegankelijkheid (accessibility) van nieuwsbrieven

Portretje Nicoline's Office
Toegankelijkheid van nieuwsbrieven_Nicoline's Office

Het internet wordt niet alleen gebruikt door mensen met perfecte zintuigen. Ook mensen met een beperking bezoeken webpagina’s, gebruiken mobiele telefoons en lezen e-mails. Denk hierbij aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden, maar ook aan doven en slechthorenden en mensen met een beperkte handfunctie. Ook zij moeten de aangeboden informatie tot zich kunnen nemen. De mate waarin dit kan, bepaalt de ‘toegankelijkheid’ van de informatie.

De laatste jaren is het besef enorm gegroeid dat het belangrijk is dat iedereen jouw nieuwsbrief kan lezen of jouw website kan bezoeken.

Kan mijn nieuwsbrief ook toegankelijk zijn?

Jazeker! Ook een nieuwsbrief kan prima toegankelijk gemaakt worden. Er zijn drie aandachtsgebieden:

 • Code: de opbouw van de (html) code van de nieuwsbrief;
 • Vormgeving: het gebruik van kleuren, tekstgrootte, en afbeeldingen;
 • Inhoud: onderwerpregel, teksten.

Hieronder licht ik een aantal punten toe.

Toegang via het toetsenbord

Niet iedereen die een nieuwsbrief leest gebruikt hierbij een muis. Daarom moet alle inhoud ook bereikbaar zijn via het toetsenbord, zodat bijvoorbeeld links klikbaar zijn. Dit is gemakkelijk te testen door met de tab toets door de e-mail te wandelen. Alle elementen die van belang zijn moeten geselecteerd kunnen worden, en ook in een logische volgorde (als de volgorde van de html logisch is dan zal dit meestal vanzelf in orde zijn).

Maak gebruik van de alt-tekst

Veel e-mailprogramma’s laten standaard geen afbeeldingen zien, waardoor het gebruik van de alt-tekst een belangrijk onderdeel is van nieuwsbrieven (maar ook op websites 😉 ). De alt-tekst is de tekst die je ziet als de afbeelding (nog) niet wordt getoond. Als een nieuwsbrief toegankelijk moet zijn, is het gebruik van deze tekst dus belangrijk, omdat het niet alleen om een alternatief voor de afbeelding gaat, maar om een wezenlijk onderdeel van de inhoud. In de alt-tekst kan namelijk worden beschreven wat er in een afbeelding te zien is. Zijn het afbeeldingen die alleen ter illustratie zijn, dan kun je deze tekst weglaten, maar is de afbeelding een onderdeel van de inhoud van je nieuwsbrief, dan doe je er dus goed aan om een zo goed mogelijke tekst te gebruiken die het beeld vervangt.

Houd rekening met zoomen

Als je wat slechter ziet, dan zullen sommige lezers de tekst groter willen maken. Op een desktop kan dit met behulp van Ctrl/Command – plus te zoomen en op een mobiel of tablet maak je de tekst met een ‘knijpbeweging’ groter. Belangrijk is dan wel dat de tekst goed leesbaar blijft.

Test zelf je e-mail eens zonder de afbeeldingen te laden en probeer alle inhoud met het toetsenbord te bereiken, probeer te zoomen of test met het gebruik van een schermlezer (bijvoorbeeld Apple’s VoiceOver).

Vormgeving van je nieuwsbrief

Hieronder noem ik een aantal aandachtspunten waar je rekening mee kunt houden bij het vormgeven van je nieuwsbrief.

 • Gebruik niet te veel afbeeldingen. Afbeeldingen zijn voor mensen met een visuele beperking minder geschikt.
 • Geen tekst in een afbeelding. Ook dit is voor mensen met een visuele beperking erg onhandig, omdat de tekst niet door een schermlezer wordt meegenomen. Neem de tekst op als ‘gewone’ (platte) tekst.
 • Voorkom snel knipperende inhoud. Snel flitsende afbeeldingen of kleuren kunnen bij mensen die er gevoelig voor zijn een toeval uitlokken.
 • Zorg voor voldoende contrast. Maak een duidelijk onderscheid in kleuren, vooral tussen de kleur van de tekst en de achtergrond. Om te zien of er voldoende contrast is, kun je bijvoorbeeld kijken op https://contrastchecker.com.
 • Maak de tekst niet te klein. Voor veel mensen is een fontgrootte van minder dan 14 pixels al lastig te lezen. Ik gebruik bijvoorbeeld in de nieuwsbrieven voor mijn klanten 16 pixels en dat leest prettig! 🙂
 • Kies een duidelijk leesbaar lettertype. Niet alle lettertypes zijn even goed leesbaar en let erop dat je lettertype niet teveel op een schrijfletter lijkt. Ik gebruik zelf Arial als lettertype in de nieuwsbrieven.
 • Zorg voor voldoende witruimte, waardoor de leesbaarheid beter wordt. Binnen Laposta kies ik vaak voor regelafstand ‘iets groter’ en vaak pas ik ook de marges nog wel aan tussen de tekst en de afbeelding. Door ook hier extra ruimte te houden, wordt de nieuwsbrief extra overzichtelijk.
 • Vul de tekst niet uit. Vaak wordt dit niet mooi en leest dit heel onrustig. Persoonlijk kies ik altijd voor tekst die links is uitgelijnd. Een kopregel kan ik nog wel eens centreren 🙂
 • Maak knoppen groot genoeg. Als je de muis niet goed kunt besturen of als je je vingers niet precies kunt plaatsen, is het van belang dat je knoppen lekker groot zijn. Je kunt natuurlijk kiezen voor knoppen die de hele breedte van de nieuwsbrief in beslag nemen. Klik hiervoor op het blok Knop, Instellingen en kies voor volle breedte. Je kunt ook eventueel de marges van de knop wat groter maken. Klik hiervoor op het blok Knop, Vormgeving en scroll wat naar beneden en pas de binnenmarges dan aan.

Inhoud van je nieuwsbrief

Mensen lezen online heel anders dan op schrift. De inhoud wordt vaak maar vluchtig bekeken. Het is daarom belangrijk dat teksten zo duidelijk mogelijk zijn, en zeker niet te lang. Verder is een logische indeling van de tekst van belang. Deze indeling moet ook zichtbaar zijn, door middel van het gebruik van koppen en subkoppen.

Verder zijn er nog de volgende aandachtspunten:

 • Gebruik woorden die de lezers van je nieuwsbrief ook gebruiken, dat maakt de tekst makkelijker te begrijpen;
 • Deel de inhoud op in eenduidige en makkelijk te begrijpen onderdelen;
 • Begin met het belangrijkste en vul daarna pas de details in;
 • Vermijd passieve zinnen;
 • Houd zinnen kort en gebruik opsommingen;
 • Schrijf nooit ‘Klik hier’ bij een link of een knop, maar beschrijf wat er gebeurt (dus: ‘Nu inschrijven’ als link, in plaats van: Wil je je inschrijven? Klik hier).
 • Voor nieuwsbrieven is de onderwerpregel extra belangrijk. Dit is het eerste dat mensen zien, en ook een schermlezer laat vaak eerst het onderwerp horen. Probeer het onderwerp compact en direct te maken, zonder overbodige onderdelen zoals de naam van de afzender of ‘Nieuwsbrief’.

Ik hoop dat je wat aan de tips hebt gehad. Kun je hulp gebruiken bij het opmaken van een sjabloon of bij het versturen van je nieuwsbrief? Neem dan contact met mij op en dan kijken we wat er nodig is.

Veel succes met deze tips. Heb je nog andere tips? Laat het mij zeker eventjes weten.

Groetjes, Nicoline

Deel mijn blog heel gemakkelijk